Saloni Makedonija

Saloni u Makedoniji u kojima možete da kupite Dodić nameštaj


Mesto Naziv salona Adresa Telefon E-Mail
Bitola Evrodizajn Pitu Guli 20 00 389 47 241 241 mevrodizajn@yahoo.com
Gevgelija Jivi Železnička 00 389 34 214 299 milena@jivi.mk
Kičevo Jetmir Maršala Tita 244 00 389 45 224 064 jjetmir@yahoo.com
Prilep Mebel Venecija Kruševski put 00 389 48 416 957 venecijamebel@gmail.com
Skopje Kristina Damil Gorče Petrov 117 00 389 22 050 755 kristina-damil@mt.net.mk
Skoplje - Usje Kristina Damil Prvomajska bb 00 389 22 401 250 damilusje@live.com
Struga Slovenijales Ezerski lojza 00 389 46 782 640 slstruga@mt.net.mk
Struga Vakcare Dooel Servisna zona bb 00 389 46 782 855 Italystyle5@hotmail.com
Strumica 11. Septembri Vasilevo 00 389 34 354 100 mirijanamentinova@yahoo.com